Petra en Gary

Copyright & Privacy

Copyright & Privacy Beleid versie 1.0 (07-2014) voor www.message2heaven.com

Introductie.
We nemen uw rechten serieus en we willen dat u zich prettig voelt tijdens het surfen op deze site. Dit document gaat over ons beleid betreffende persoonlijke gegevens en over het gebruik van materiaal dat u op deze site aantreft. Dit document is niet van toepassing op andere entiteiten waarvan wij geen eigenaar zijn of personen die niet bij ons in dienst zijn. Lees hiervoor het hoofdstuk dat gaat over het gebruik van deze site.

1. Verzamelen van Informatie.
Voor ons registratieproces is alleen een geldig e-mail adres, een unieke gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Alle overige informatie kan vrijwillig worden gegeven. Denkt u er a.u.b. aan dat uw gebruikersnaam, uw e-mailadres of eventuele andere toevoegingen die u op deze website plaatst uw echte naam en/of andere persoonlijke informatie kan bevatten en derhalve op deze website kan verschijnen. Zoals bij vele websites, kan het zo zijn dat wij automatisch algemene informatie kunnen ontvangen die in onze log-bestanden wordt opgeslagen, waarbij u kunt denken aan uw IP-adres en eventuele cookie-informatie. Meer info over de mogelijkheid tot reclameren (voor zover deze er al is) wordt hier beneden verder vermeld.

2. Gebruik van Informatie.
Wij analyseren geen data omtrendt uw bezoek aan www.message2heaven.com.

We zullen al het mogelijke doen om uw informatie niet aan derden te verstrekken tenzij (i) we uw toestemming hiervoor hebben, bijvoorbeeld wanneer u zich inschrijft voor een opt-in of opt-out regeling voor het gebruiken van informatie; (ii) een dienst die op onze website wordt aangeboden de interactie met een derde partij noodzakelijk maakt of een dienst die wordt geleverd door een derde partij, als voorbeeld hiervan kan een Applicatie Service Provider (ASP) worden gezien; (iii) wij worden gedwongen in verband met een justitieel (voor)onderzoek; (iv) wij van mening zijn dat uw gebruik van deze website tegen onze algemene voorwaarden, deze algemene gebruiksregels of andere richtlijnen of goede gebruiken ingaat of voor zover naar onze mening noodzakelijk om onze juridische rechten en eigendommen te beschermen. Wanneer u links gebruikt op deze website die naar andere websites verwijzen, dan wordt u geadviseerd de privacybeleiden die op die websites staan te lezen en in acht te nemen.

3. Cookies.
Zoals is vastgelegd door de EU moeten websites toestemming vragen voor het plaatsen van cookies die uw gedrag analyseren. www.message2heaven.com plaatst wel, maar gebruikt geen cookies die uw gedrag op de site analyseren. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze beheerder.

4. Kinderen.
We staan niet toe dat gebruikers van een bepaalde leeftijd of jonger geregistreerd worden op deze website. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze beheerder.

5. Bewerken of verwijderen van uw gebruikersinformatie.
We geven u de mogelijkheid om reacties te plaatsen. U kunt ons verzoeken om uw reactie te verwijderen door contact op te nemen met onze beheerder. Inhoud en andere gegevens die u aan ons heeft verstrekt en niet onder uw account vallen kunnen beschikbaar blijven op onze site zelfs als uw reactie is verwijderd. Lees hiervoor het hoofdstuk dat gaat over het gebruik van deze site.

6. Veranderingen in dit privacybeleid.
Van tijd tot tijd kunnen wijzigingen in deze privacy policy aangebracht worden. Indien er zich substantiele wijzigingen voordoen in deze policy dan zullen wij dit laten weten door een openbare bekendmaking op de website en/of door een e-mail te sturen aan het e-mailadres dat u ons verstrekt heeft.

7. GEEN GARANTIE.
Deze site sluit iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van deze site. Meer in het bijzonder zal deze site in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit:
– handelingen door u verricht
– de onmogelijkheid de site te gebruiken;
– het niet voldoen van een product dat wordt aangeboden op de site aan de specificaties zoals gemeld op de site;
– het feit dat de informatie op de site onjuist, onvolledig of niet actueel is;
– het onrechtmatig gebruik van de systemen van deze site, door een derde;
– handelingen van de wederpartij nadat u daarmee een overeenkomst heeft gesloten door gebruikmaking van de site.
De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade gelden ook indien de schade te wijten is aan schuld van deze site of haar ondergeschikten.

8. Auteursrechten.
Al het materiaal op deze website is auteursrechtelijk beschermd tenzij anders aangegeven. Beeldmateriaal op deze website zijn eigendom van A.M. van Langeveld te Maassluis tenzij anders aangegeven bij de bronvermelding. De texten zijn geschreven door A.M. van Langeveld te Maassluis en/of door de personen/instanties aangegeven bij de “bron” vermelding. Wanneer u materiaal tegenkomt waarvan u denkt dat de rechten bij u liggen verzoeken wij u om dit ons te melden, wij kunnen dan waar van nodig passende maatregelen nemen. Indien u materiaal (foto’s, tekst of ander materiaal) van deze website wilt gebruiken moet hiervoor altijd schriftelijk toestemming gevraagd worden. Vermeldt in de vraag waar u het materiaal voor wilt gebruiken.

Geen reactie op een door u verzonden mail resulteert niet automatisch in een toestemming.

 

9. Contact informatie.
Indien er vragen zijn over deze policy of onze website, neemt u dan aub contact op met de beheerder.

2 thoughts on “Copyright & Privacy

 1. Jolanda

  Ik als buitenstaander, ik merk dat ik het blijf volgen…….het moet opgelost worden!

  Lees afgelopen week de berichten met MH17 in het onderwerp

  Daarnet de heftigste, 500 brokstukken gevonden…..

  Hoop echt dat er iets (naar woord) van Gary bij zit.

 2. jan en jeannette de graaf

  Lieve familie,
  Het is vandaag al weer de 17e , je gedachten zijn dan steeds bij de dag 1 maand geleden, zeker de tijd van in het
  vliegtuig stappen, en het tijdstip van het horen van het verschrikkelijke nieuws, en dan nu nog steeds de afwachtende peirode
  die steeds langer duurt voordat er nieuws komt over de indentificatie, alles alles is extreem moeilijk.
  Maar heel bijzonder is dan weer de herdenking gister bij Excelsior de voetbalclub van Gary die op z.n mooie manier stil hebben gestaan bij het overlijden van voetbalvriend, het was mooi om het ook mee te beleven. Deze initiatieven geven weer steun om door te gaan.
  Heel erg veel sterkte gewenst voor jullie allemaal.
  Jeannette de Graaf

Geef een antwoord